Niet alleen de medewerkers van Ekwadraat gaan zich fossielvrij vervoeren tijdens de Elfwegentocht, maar ook de relaties van Ekwadraat worden hier een handje bij geholpen. Ekwadraat helpt de relaties door ze te laten carpoolen met medewerkers en door relaties die een afspraak hebben met Ekwadraat tijdens de Elfwegentocht op te halen in een Tesla.

Fossielvrije relaties

Voor een bedrijf als Ekwadraat met duurzaamheid hoog in het vaandel en zo’n 30 medewerkers is fossielvrij vervoer vrij snel te implementeren. Bij grotere organisaties met vele medewerkers is dit soms nog een uitdaging. Daarom helpt Ekwadraat haar relaties bij het realiseren van fossielvrij vervoer tijdens de Elfwegentocht.

Rijd fossielvrij mee met de medewerkers

Relaties kunnen carpoolen met de medewerkers van Ekwadraat, zo komen er medewerkers uit onder ander Zwolle, Groningen en Sneek iedere dag in hun fossielvrije auto naar Leeuwarden. De relaties kunnen een plekje reserveren in deze carpoolauto’s door contact op te nemen met de medewerker zelf. Op de website en in de nieuwsbrief van Ekwadraat is aangegeven welke plekken nog beschikbaar zijn.

Ekwadraat zorgt voor het vervoer

Relaties die tijdens de Elfwegentocht een afspraak hebben met Ekwadraat en niet fossielvrij vervoer beschikbaar hebben, kunnen gebruik maken van de chauffeur in de Tesla. Bij hun kantoor of bij de overstapplaats aan de grens worden de relaties opgehaald, zodat zij in Friesland fossielvrij rijden kunnen ervaren.

Fossielvrije medewerkers

Uiteraard reizen de medewerkers van Ekwadraat ook tijdens de Elfwegentocht fossielvrij. De leaseauto’s van Ekwadraat rijden op groen gas en op elektrisch. Er is een poolauto op groen gas en een kantoorfiets aanwezig voor medewerkers die met het openbaar vervoer of door te carpoolen op kantoor komen en vervolgens naar een afspraak moeten. Medewerkers zijn onderling aan het carpoolen. De medewerkers die wel een dieselauto hebben, rijden op blauwe (duurzame) diesel. Verder is ook de fiets een populair vervoersmiddel en komt directeur Douwe Faber zelfs te paard tijdens de Elfwegentocht.