Freonen fan fossylvrij Fryslân is een stichting en wordt gekenmerkt als een ANBI stichting. Dit houdt in dat het een algemeen nut beogende instelling is welke zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Daarnaast hoeft een ANBI geen schenkbelasting of erfbelasting te betalen. Uw bijdrage komt in aanmerking voor fiscale aftrek als gewone gift. 

Beleidsplan 2018 Freonen fan Fossylfrij Fryslân

Jaarverslag